Tư vấn & Thiết kế

Cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn các quy trình từ lựa chọn loại cây giống phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên đến kỹ thuật gieo trồng đạt năng suất cao nhất.

Hỗ trợ tư vấn thông tin, thiết kế vườn ươm, phòng thí nghiệm; cung cấp thiết bị và phương pháp nhân giống cây trồng bằng phương pháp cấy mô.